นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไทยโซน ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีนโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัท ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

การเยี่ยมชมเว็บไซต์
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแล้ว บริษัทฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นของคุณโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือข้อมูลส่วนเล็ก ๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้บริษัทฯสามารถทราบเมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การใช้คุกกี้ทำให้บริษัทฯ จะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณและทราบถึงบริการที่คุณชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของคุณ ตลอดจนทำให้บริษัทฯ สามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทและตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ แต่จะไม่ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรืออีเมล์ของคุณ

การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูล
ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สถานที่ติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้ให้บริการได้รับจากผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะจัดเก็บไว้เป็นความลับของทางผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนนี้จะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่มีการกระทำผิดตามกฏหมาย หรือมีการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิเสธได้ ทางผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้ร้องขอไป โดยผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการทางกฏหมายใดๆ กับผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากนอกเหนือการควบคุมของทางผู้ให้บริการ
บริษัทฯ อาจจะมีการให้ข้อมูลกับพันธมิตร ที่เลือกสรรแล้ว เช่น การให้ข้อมูลกับท่าน เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ที่ท่านอาจจะสนใจ หรือท่านสามารถได้ประโยชน์ จากการส่งเสริมการขายของพันธมิตร และบริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลติดต่อของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ส่งข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ , ข่าวสารเกี่ยวกับระบบ หรือการแจ้งเตือนต่างๆ เป็นต้น

การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
สำหรับการสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยการกรอกข้อมูลของคุณลงในแบบฟอร์มสั่งซื้อที่จัดเตรียมไว้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สถานที่ติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ และหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ประโยชน์สำหรับการออกใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาใดๆ ในการส่งสินค้าหรือรายละเอียดของบริการ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อคุณอีกครั้ง สำหรับการให้บริการบางอย่าง บริษัทฯอาจให้รายละเอียดและข้อมูลของคุณแก่บริษัทฯ พันธมิตรเพื่อให้บริการนั้นๆ กับคุณ บริษัทฯขอรับรองว่าบริษัทฯ พันธมิตรจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์อื่นใด ซึ่งนอกเหนือไปจากการให้บริการดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง

ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณที่มีต่อเว็บไซต์นี้และนโยบายต่างๆ ที่ปรากฏเป็นอย่างยิ่ง หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม ซึ่งได้จัดทำไว้ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้

Unix I 250MB
Space 250MB
Data Transfer 10GB
Start THB 200/M
Unix II 500MB
Space 500MB
Data Transfer 15GB
Start THB 350/M
Unix III 1000MB
Space 1000MB
Data Transfer 30GB
Start THB 1,000/M
Unix IV 2000MB
Space 2000MB
Data Transfer 80GB
Start THB 1,600/M
E100 100MB
Space 100MB
Spam+Virus Filter
THB 1000/Year
E250 250MB
Space 250MB
Spam+Virus Filter
THB 1500/Year
E500 500MB
Space 500MB
Spam+Virus Filter
THB 2,500/Year
E750 750MB
Space 750MB
Spam+Virus Filter
THB 3,500/Year
E1000 1000MB
Space 1000MB
Spam+Virus Filter
THB 4,500/Year
ปวดหัวกับอีเมล์โฆษณา มีปัญหากับอีเมล์ไวรัสเชิญใช้บริการ อีเมล์ของเราได้ที่ อีเมล์โฮสติ้ง