ติดต่อไทยโซน

ความเห็นของคุณ จำเป็นต่อการพัฒนาการ ที่ดีขึ้น หากคุณมีความเห็น หรือ ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบริการ ของไทยโซน หรือ เกี่ยวกับบริษัท กรุณาแจ้งให้เราทราบ คุณสามารถติดต่อ กับบริษัทได้ หลายช่องทาง ดังรายละเอียด ด้านล่าง คุณไม่จำเป็น จะต้องกรอกข้อมูล ทั้งหมด แต่อย่างน้อยโปรดให้ รายละเอียด ที่เราสามารถติดต่อกลับหาคุณ ได้อย่างสะดวก ขอบคุณ

บริษัท กิกะบีท จำกัด
๑๒๙ ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์: ๐ ๒๘๗๗ ๙๐๖๑
โทรสาร: ๐ ๒๘๗๗ ๙๐๖๒

ชื่อ-นามสกุล:
บริษัท:
ที่อยู่:
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์:
หัวข้อ:
 ข้อความ:
 

เกี่ยวกับบริษัท

ความเป็นมา

ติดต่อ

Unix I 250MB
Space 250MB
Data Transfer 10GB
Start THB 200/M
Unix II 500MB
Space 500MB
Data Transfer 15GB
Start THB 350/M
Unix III 1000MB
Space 1000MB
Data Transfer 30GB
Start THB 1,000/M
Unix IV 2000MB
Space 2000MB
Data Transfer 80GB
Start THB 1,600/M
E100 100MB
Space 100MB
Spam+Virus Filter
THB 1000/Year
E250 250MB
Space 250MB
Spam+Virus Filter
THB 1500/Year
E500 500MB
Space 500MB
Spam+Virus Filter
THB 2,500/Year
E750 750MB
Space 750MB
Spam+Virus Filter
THB 3,500/Year
E1000 1000MB
Space 1000MB
Spam+Virus Filter
THB 4,500/Year
ปวดหัวกับอีเมล์โฆษณา มีปัญหากับอีเมล์ไวรัสเชิญใช้บริการ อีเมล์ของเราได้ที่ อีเมล์โฮสติ้ง